A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) vezetésével a győri Széchenyi István Egyetem (SZE), az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) és a Digitális Jólét Program (DJP) közös konzorciumot hozott létre a Digitális Agrárakadémia (DAA) fejlesztésének irányítása érdekében.

A Digitális Agrárakadémia (DAA) létrehozását a Digitális Jólét Program 2.0-ról (DJP2.0) szóló kormányhatározat rendelte el azzal a céllal, hogy a digitális technológia megismerésének, kipróbálásának és a szükséges alapismeretek megszerzésének lehetőségét a mezőgazdasági termelők és az agrárgazdaság más szereplői számára is biztosítsa. 2019-ben a DAA pilotfázisában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével elkészültek a tananyagok első változatai, melyek felülvizsgálata a DAA második fázisában elindult.

A DAA továbbvitelének érdekében a Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról (DAS) szóló kormányhatározat szerint, a DAS intézkedési tervében kidolgozásra került a DAA működési modellje és feladatai. A Kormány a Digitális Agrárakadémia működtetésére 2027-ig biztosított forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJ Nkft.) számára. A DAA második fázisában a tananyagok felülvizsgálata, frissítése, új tananyagok előkészítése, a digitális jó megoldások tudásbázisának összeállítása, a digitális bemutató gazdaságok kiválasztása, valamint a tananyagok határon túli terjesztéséhez szükséges kiegészítések elkészítése fog megtörténni. Elindul emellett a DAA portálja, ahol hozzáférhetővé válnak a tananyagok, a tudásbázis, a bemutató gazdaságok adatbázisa, valamint a projekt hírei és eseményei.

„A MATE vezetésével az SZE és az ÁTE a DJP-vel közösen valósítja meg a termelők számára versenyképes tudást biztosító, folyamatosan megújuló és megfelelő tanulói élményt adó Digitális Agrárakadémiát.” – mondta Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora. „A DJP-vel 2021. február 15-én együttműködési szándéknyilatkozatban fektettük le a közös munka területeit, aminek része ez a megállapodás is. A DJP az egyetem jogelődjével, a Szent István Egyetemmel is jó szakmai viszonyt ápolt, ami a modellváltást követően is megmaradt. A MATE kiemelt feladata a magas szintű agrár-felsőoktatás biztosítása mellett a jelenlegi termelők felkészítése a digitális megoldások fogadására az ágazat hatékonyságának javítása érdekében, a szükséges tudásbázis és szaktanácsadási háttér létrehozása, képzése. Ebbe a feladatba illeszkedik a Digitális Agrárakadémia.”

„A DJP szakmai elemző tevékenységét a magyar felsőoktatási intézmények bevonásával valósította meg, előmozdítva ezen intézmények szakosodását és specializálódását bizonyos digitalizációval összefüggő témakörökben, akár nemzetközi szinten is. A DJP célja, hogy a DAA tananyagainak fejlesztését az adott téma kiemelt szakértői és szakmai műhelyei végezzék” – mondta dr. Gál András Levente, a DJP szakmai vezetője.

Ez a cél kizárólag több egyetem együttműködésében valósulhat meg maradéktalanul, így a DJP és a három modellváltó egyetem április 1-jén megállapodott a DAA közös konzorciumi irányításáról.

Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke elmondta: örülnek, hogy ebben a programban egy jó cél érdekében olyan kiváló partnerekkel foghattak össze, mint az ÁTE, a MATE és a DJP. „Büszkék vagyunk arra, hogy hagyományainknak köszönhetően rendkívül erős gyökerekkel rendelkezünk a műszaki tudományok és a digitalizáció terén. A világban jelenleg zajló technológiai forradalom az agráriumot is áthatja. Az egyetemünk által nyújtott innovatív megoldások nagymértékben hozzájárulnak a stratégiai fontosságú agrár- és élelmiszeripar fejlődéséhez, ami a modern Magyarország alapját képezi. Tudásunk, kompetenciáink fontos hozzáadott értéket jelentenek a most lefektetett együttműködésben is, amelynek révén tovább javulhat az ágazat versenyképessége” – hangsúlyozta.

Dr. Sótonyi Péter, az ÁTE rektora kiemelte, hogy „A digitálisan felkészült állatorvosok, közegészségügyi-, agrár- és élelmiszeripari szakemberek képzése az ÁTE egyik kiemelt célja. Ezen cél által vezérelve jött létre éppen ma egy éve a Digitális Agrár Stratégia végrehajtásának keretében a Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézet (DÉOKFII), amely a hazai élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek képzésének egyik legfontosabb helyévé fog válni az elkövetkező években.” Hozzátette: Az ÁTE örömmel csatlakozik és csatornázza be a DÉOKFII szaktudását a DAA tananyagfejlesztését irányító konzorciumba.

Forrás: digitalisjoletprogram.hu