A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség 99 településén segíti a precíziós mezőgazdasági technológiák bevezetését a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A legfőbb cél, hogy az egyetemi tudásbázisra építve innovatív megoldási javaslatokkal és képzésekkel támogassák a helyben működő gazdálkodókat, a bővülő infrastrukturális kapacitásokra támaszkodva pedig új befektetéseket vonzzanak a térségbe. A programról a Tolna megyei Pakson tartottak tájékoztatót.

A térség fejlesztését elősegítő innovatív smart-farming technológiák lehetővé teszik ugyan a költségek csökkentését és a termelés növekedését, hatékony alkalmazásukhoz azonban részletes helyzetelemzésre, intenzív képzésekre, valamint a módszerek sikeres adaptációjára van szükség. A MATE és a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. együttműködésével megvalósuló szakmai program ezt a folyamatot segíti elő.

Az a cél, hogy a régió agrártermelése rövidpiaci úton, modern termelési technológiákkal, közös eszközpark létrehozásával, hatékony gazdálkodással, valamint kevés műtrágya felhasználásával valósuljon meg. A térség élelmezéséhez nagy segítség lesz a szekszárdi hűtőház is, ahol el lehet tárolni a gazdák által előállított szezonális termékeket, a későbbi helyben hasznosítás érdekében” – mondta Süli János, a Paksi Atomerőmű 2 új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. Hozzátette, hogy a projektben a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán felvetődő, az agrárszektort érintő kihívások azonosítása is megtörténik.

Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora elmondta, hogy az egyetem szakemberei szenzorok kiépítésével és ipari drónos felmérésekkel egyaránt segítik a projekt megvalósulását. A gazdálkodók számára pedig olyan képzéseket szerveznek, amelyek hathatós segítséget nyújtanak a kitűzött célok megvalósításához. Arról is beszélt, hogy a szakmai munka keretében három mintaprojekt is megvalósul a térségben, egy szántóföldi növénytermesztéssel és egy kertészettel foglalkozó gazdaságot, valamint egy állattartó telepet bevonva. Ez a munka lényegében modellezi azt, ami az elkövetkező időszakban egész Magyarországon megvalósulhat, erősítve a fenntarthatóságot, a versenyképességet, az élelmezésbiztonságot és az önrendelkezést.

A precíziós mezőgazdasági technológiák bevezetését támogató projekt eredménye

A projekt sikeres zárásával a térség agrárszereplői megismerik a legújabb precíziós mezőgazdasági megoldásokat, valamint szakmai iránymutatást kapnak azzal kapcsolatban, hogy gazdaságuk fejlesztése szempontjából melyek a legalkalmasabbak.

Nagy fejlesztések és gyakorlati tudás Paks környékén

Dr. Mikulás Brigitta, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke elmondta, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség egy újabb mérföldkőhöz érkezett. Ahogyan arról korábban már tájékoztattam Önöket, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Magyarország legújabb kiemelt térsége, az Országgyűlés 2020 májusában határozott a létrehozásáról. A 2021. évben a térség fejlesztési Tanácsának, és a tanács operatív feladatait ellátó Fejlesztési Ügynökségnek a munkássága alapvetően arról szólt, hogy részletes és alapos helyzetértékelést követően meghatároztunk egy hosszú távú Fejlesztési Koncepciót, illetve a térség középtávú, 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó Stratégiai Programját, valamint Operatív Programját. A Tanács tagjai által is elfogadott tervezési dokumentumokban hangsúlyos témaként jelenik meg a mezőgazdasági szektor fejlesztése. A Gazdaságfejlesztési Prioritás tartalmazza azokat a mezőgazdasági intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatos teendőket a Tanács indokoltnak tart, és amelyek megvalósítása érdekében igyekszik fellépni, és fejlesztéseket megfogalmazni a jövőben.

Ezek a javaslatok megfogalmazzák a térségi mezőgazdaság jelenlegi problémáit, és fókuszba helyezik

  • a precíziós mezőgazdasági fejlesztési lehetőségeket,
  • az öntözésgazdálkodás jelentőségét, valamint
  • a klímaváltozáshoz kapcsolódó fejlesztendő területeket.

Részben válaszképpen a térség programjában megfogalmazott, a mezőgazdasági szektort érintő problémákra, a precíziós mezőgazdasági technológiák terjesztésének elősegítése érdekében a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács mintaprojektet valósít meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen. A projekt fedezetét költségvetési forrás biztosítja, így ezúton is megköszönjük Süli János miniszter úrnak, hogy nem csak szívén, de költségvetésén is viseli a térség fejlődését.

A 99 település fejlesztését segítő projekt céljai

A jelen projekt célja, hogy a Fejlesztési Térségben a precíziós gazdálkodás indokoltsága, alkalmazási lehetőségei felmérésre, illetve a témához kapcsolódó problémák feltárásra kerüljenek. A friss sajtóhírek között jelent meg, hogy idén a márciusi hónap 93 százalékkal volt szárazabb a sokévi átlagnál. Tartósan vízhiányos időszakok lépnek fel évről évre. Reményeim szerint a projekt keretében sikerül olyan innovatív megoldási javaslatokat megfogalmazni, és olyan mezőgazdasági technológiákat bemutatni a térség gazdálkodói számára, amelyek révén elősegíthető a termelés növelése, illetve mérséklődik a visszaszoruló kézimunkaerő miatti humánerőforrás-igény mértéke, illetve, amelyek válaszként szolgálhatnak a Föld változó klímája által fellépő kihívásokra.

A közös feladat összehangolása

A MATE-val közösen megvalósítandó projekt 2022. április 1. – 2023. május 31. között valósul meg. Koordinációját a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. végzi, amelynek feladata a projekt menedzsment tevékenységek ellátása, valamint a projektben megvalósítandó célok összehangolása a térségi mezőgazdasági szereplőkkel. Az Ügynökség kérdőíves felmérést végez a precíziós technológia alkalmazásának indokoltságára és igényfelmérésére vonatkozóan, és kijelöli a legalkalmasabb mintaterületeket, ahol ilyen megoldásokat kipróbálnak, bemutatnak: egy szántóföldi növénytermesztéssel, egy kertészeti ágazattal foglalkozó gazdaságot és egy állattartó telepet.

Az ügynökség

  • szervezi a projektben megvalósuló, a technológiák alkalmazását bemutató képzést,
  • közreműködik a képzési anyag összeállításában, és
  • gondoskodik arról, hogy a projekt lezárása után a Térség szereplői hozzájussanak a képzési anyaghoz.

A projekt végén összehasonlítjuk a precíziós technológiával elért eredményeket a mintaterületeken elért korábbi eredményekkel, valamint a korábban alkalmazott technológiával. A projekt eredményeinek megosztásáról és terjesztéséről az Ügynökség szintén gondoskodik. Mindezen tevékenységeket pedig természetesen folyamatos egyeztetés kíséri a projekt szakmai hátterét biztosító Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel.

Megoldások a gazdák kihívásaira: költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

A precíziós technológia alkalmazása reményeink szerint megoldást jelent több, a termelés során jelentkező költség csökkentésére, illetve egyéb problémák kezelésére. Nyilvánvalóan vannak már tapasztalatok Magyarországon a hasonló technológiák alkalmazása tekintetében, mi igyekszünk közelebb hozni a digitális megoldásokban rejlő lehetőségeket a térségi szereplőkhöz.

Fontos, hogy a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a térség fejlesztése érdekében egy rendkívül komplex programcsomagot fogadott el. Ennek a programnak a mai napon sajtónyilvánosságot kapott projektje csupán egy, bár kétségkívül rendkívül fontos eleme.

A Duna-holtágak helyreállítása az öntözési kérdésekre is megoldást ad

A precíziós mezőgazdasági technológiák által nyújtott lehetőségek felkutatása mellett többek között felkaroltuk a térségben található Duna-holtágak rehabilitációjának ügyét; jelenleg is folyamatban van a Faddi, Tolnai, illetve a Bogyiszlói holtágak tekintetében a szükséges műszaki beavatkozásoknak a beazonosítása annak érdekében, hogy konkrét tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkálatok valósulhassanak meg a közeljövőben. A holtágak rehabilitációja, az indokolt mederkotrások elvégzése és a technológiai beavatkozások végrehajtása együtt képesek biztosítani a mezőgazdasági vízkivételhez szükséges megfelelő vízhozamot. A partfalak megfelelő rendezése révén pedig egyéb, turisztikai és sportolási lehetőségek nyílnak meg.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett azonban nem szabad elhanyagolni a szellemi tőke gondozását sem. A befektetők többsége olyan környezetben épít, ahol a számára megfelelő humán-erőforrás, a munkaerő is rendelkezésre áll. A múlt hét folyamán széleskörű együttműködési megállapodást írtunk alá a képzés, és szakképzés területén kulcsfontosságú térségi szereplőkkel: például a Dunaújvárosi és a Pécsi Tudományegyetemmel, mindhárom megyét érintően a szakképzési centrumokkal, a Klebelsberg központtal és azon keresztül a tankerületekkel, mégpedig azért, mert lehetőségünk van arra, hogy a helyben működő vállalkozások munkaerő-piaci igényeit meghallgatva beavatkozzunk a térségi képzési kínálatba, elősegítsük az elvárásokra való reagálást. Ezen feltételek rendelkezésre állása mentén tud érvényesülni a térség befektetéseket vonzó képessége, amelyre vonatkozóan szintén kitér a fejlesztési programunk. A fiatalok számára is perspektívákat ígérő, élhetőbb, zöldebb térséget rajzoltunk le magunknak. Ennek megvalósításán dolgozunk – mondta Dr. Mikulás Brigitta, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke.

Forrás: uni-mate.hu
Fotók: Balázs Gusztáv
Szerkesztette: Csurja Zsolt (SZIE-MKK 2009, SZE-MÉK 2021)