Új állomásához érkezett a Digitális Agrárakadémia megvalósítása. A Kormány 2019-ben fogadta el Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját (DAS), melyben meghatározásra került a Digitális Agrárakadémia. A Digitális Agrárakadémia célja a precíziós technológiák használatának elterjesztése, a termelők felkészítése a precíziós agrár-megoldások, a precíziós eszközök és szolgáltatások felhasználására. A DAS elfogadása óta a COVID-19 járvány és a háborús körülmények is igazolták, hogy a hazai mezőgazdaságban a hatékonyság javítása céljából minél előbb alkalmazni kell a precíziós és digitális eszközöket, valamint át kell térni az adat alapú döntéshozásra.

A Digitális Agrárakadémia program keretében összegyűjtésre kerültek a mezőgazdasági termelésre vonatkozó legfontosabb tudáselemek a digitális megoldások alkalmazásához. Elkészült és a www.digitalisagrarakademai.hu oldalon elérhető 30 tananyag, melyek a tudásbázist és a közszolgáltatás területén elérhető digitális szolgáltatások adatbázisát képezik.

A 2021-ben kiválasztásra került 20 digitális bemutató gazdaságban a gazdák a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzésein vettek részt, ahol működés közben ismerhették meg a digitális megoldásokat, eszközöket, alkalmazásokat. A gazdaságok vezetői elmondták saját tapasztalataikat, javaslataikat, illetve lehetőség volt személyes tapasztalatcserére is.

Az érdeklődésre való tekintettel – a Digitális Agrárakadémiát megvalósító konzorcium döntése alapján – hamarosan újabb digitális bemutató gazdaságok kerülnek kiválasztásra. A Digitális Bemutató Gazdaságok, megfelelő költségtérítés mellett, fogadhatják a gazdákat és bemutathatják saját sikereiket, tapasztalataikat.

A Digitális Agrárakadémia fejlesztések irányítására 2021. április 1-jén a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Széchenyi Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részvételével irányító Konzorcium alakult.

A Digitális Agrárakadémia Konzorcium továbbá megalapította a Digitális Bemutató Gazdaság díjat, kidolgozta a díj odaítéléséhez szükséges minősítési rendszert. A digitális megoldásokat alkalmazó gazdaságoknak három kategóriában van lehetőségük pályázni a Digitális Bemutató Gazdaság díjra, a Digitális Agrárakadémia portálján közzétett jelentkezési sablon kitöltésével. A jelentkezés határideje 2022. június 10. A DAA Konzorcium által felkért szakmai bizottság értékeli a jelentkezéseket és javaslatot tesz a díjazottakra. A Digitális Bemutató Gazdaság díj odaítéléséről a döntést a Digitális Agrárakadémia Konzorcium tagjai hozzák meg.

A Digitális Agrárakadémia célja, hogy a mezőgazdasági üzemek minél nagyobb arányban használják a digitális megoldásokat, a digitális eszközökből származó adatokat a gazdaság hatékonyságának javítása érdekében. A tudáselemek és a képzések mellett létrehozza a piacon elérhető digitális megoldások, eszközök, szolgáltatások és szállítók adatbázisát.

A Digitális Szolgáltatók Adatbázisába minden digitális megoldást szállító, szolgáltató vállalkozás, szervezet bekerülhet, térítésmentesen, amely vállalja az adatok feltöltését a strukturált adatbázisba. Az első kitöltési határidő 2022. június 15. Az adatbázis ezt követően folyamatosan frissül, bármikor lehet csatlakozni, illetve az adatbázisba feltöltött adatokat, információkat a vállalkozások módosíthatják. Az adatbázis mindenki számára nyilvános, elérhető lesz, mely segítséget nyújt a termelőknek a piacon elérhető szolgáltatások, eszközök, megoldások területén való eligazodásban.