Új állomásához érkezett és két területen is bővül a Digitális Agrárakadémia fejlesztése. A projektet megvalósító konzorcium döntése alapján hamarosan újabb Digitális bemutató gazdaságokat választanak ki, amelyek megfelelő költségtérítés mellett fogadhatják a helyspecifikus technológiák iránt érdeklődőket és bemutathatják saját tapasztalataikat. A Digitális Szolgáltatók Adatbázisába pedig minden digitális megoldást szállító, szolgáltató vállalkozás, szervezet térítésmentesen bekerülhet, amely vállalja az adatok feltöltését a strukturált adatbázisba.

A Kormány 2019-ben fogadta el Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját (DAS), melyben meghatározták a Digitális Agrárakadémia (DAA) szerepét is. A Digitális Agrárakadémia célja a precíziós technológiák használatának elterjesztése, a termelők felkészítése a precíziós agrár-megoldások, a helyspecifikus eszközök és szolgáltatások felhasználására. A DAS elfogadása óta a COVID-19 járvány és a háborús körülmények is igazolták, hogy a hazai mezőgazdaságban a hatékonyság javítása céljából minél előbb alkalmazni kell a precíziós és digitális eszközöket, valamint át kell térni az adatalapú döntéshozásra.

A Digitális Agrárakadémia program keretében a szakemberek összegyűjtötték a mezőgazdasági termelésre vonatkozó legfontosabb tudáselemeket a digitális megoldások alkalmazásához. Elkészült és a www.digitalisagrarakadema.hu oldalon elérhető 30 tananyag, melyek a tudásbázist és a közszolgáltatás területén elérhető digitális szolgáltatások adatbázisát képezik.

A 2021-ben kiválasztott 20 Digitális bemutató gazdaságban az érdeklődő gazdák a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzésein vettek részt, ahol működés közben ismerhették meg a digitális megoldásokat, eszközöket és alkalmazásokat. A gazdaságok vezetői elmondták saját tapasztalataikat és javaslataikat, illetve lehetőség volt személyes tapasztalatcserére is.

Bővül a Digitális bemutató gazdaságok köre

Az érdeklődésre való tekintettel a Digitális Agrárakadémiát megvalósító konzorcium döntése alapján hamarosan újabb digitális bemutató gazdaságokat választanak ki. Ezek megfelelő költségtérítés mellett fogadhatják a gazdákat és bemutathatják saját sikereiket és tapasztalataikat. A Digitális Agrárakadémia fejlesztések irányítására 2021. április 1-én a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Széchenyi Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részvételével irányító Konzorcium alakult.

A Digitális Agrárakadémia Konzorcium továbbá megalapította a Digitális bemutató gazdaság díjat, kidolgozta a díj odaítéléséhez szükséges minősítési rendszert. A digitális megoldásokat alkalmazó gazdaságoknak három kategóriában van lehetőségük pályázni a Digitális bemutató gazdaság díjra, a Digitális Agrárakadémia weboldalán közzétett jelentkezési sablon kitöltésével, ide kattintva. A jelentkezés határideje 2022. június 10. A DAA Konzorcium által felkért szakmai bizottság értékeli a jelentkezéseket és javaslatot tesz a díjazottakra. A Digitális bemutató gazdaság díj odaítéléséről a döntést a Digitális Agrárakadémia Konzorcium tagjai hozzák meg.

Az adathasználat támogatása

A Digitális Agrárakadémia célja, hogy a mezőgazdasági üzemek minél nagyobb arányban használják a digitális megoldásokat, valamint a digitális eszközökből származó adatokat a gazdaság hatékonyságának javítása érdekében. A tudáselemek és a képzések mellett létrehozza a piacon elérhető digitális megoldások, eszközök, szolgáltatások és szállítók adatbázisát.

A Digitális Szolgáltatók Adatbázisába minden digitális megoldást szállító, szolgáltató vállalkozás, szervezet bekerülhet, térítésmentesen, amely vállalja az adatok feltöltését a strukturált adatbázisba. Az első kitöltési határidő 2022. június 15. Az adatbázis ezt követően folyamatosan frissül, ide kattintva bármikor lehet csatlakozni, illetve az adatbázisba feltöltött adatokat, információkat a vállalkozások módosíthatják. Az adatbázis mindenki számára nyilvános és elérhető lesz, mely segítséget nyújt a termelőknek a piacon elérhető szolgáltatások, eszközök és megoldások területén való eligazodásban.

Szerkesztette:

Csurja Zsolt
Gödöllői gazdász 2009
precíziós mezőgazdasági szakmérnök, Óvár 3-as csoport
DAA tartalomszerkesztő