A gyakorlati gazdálkodás és a tudomány találkozásával fejlődik a Digitális Agrárakadémia közössége. Ezt ismertük el a Pest megyei Gödöllőn, a Szent István Campuson. A MATE vezetésével és három konzorciumi partner, a Széchenyi Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részvételével irányító Konzorcium alakult. Ezen szervezetek nevében köszöntük meg és ismertük el a hozzáadott gyakorlati érték teremtését a gazdálkodóknak, akik folyamatosan fejlesztve, kísérletezve, gondolkodva törekedtek a helyspecifikus, adatalapú gazdálkodás jobbá tételére.

Hálásan köszönjük a Bemutató gazdaságnak jelentkező partnereink közreműködését, barátságát, szakmai hozzájárulását és a téma fejlesztésére fordított idejét, amivel ösztönözték a magyar mezőgazdaság javítását.

Új állomásához érkezett és tovább bővül a Digitális Agrárakadémia fejlesztése. A projektet megvalósító konzorcium döntése alapján.

A Kormány 2019-ben fogadta el Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját (DAS), melyben meghatározták a Digitális Agrárakadémia (DAA) szerepét is. A Digitális Agrárakadémia célja a precíziós technológiák használatának elterjesztése, a termelők felkészítése a precíziós agrár-megoldások, a helyspecifikus eszközök és szolgáltatások felhasználására. A DAS elfogadása óta a COVID-19 járvány és a háborús körülmények is igazolták, hogy a hazai mezőgazdaságban a hatékonyság javítása céljából minél előbb alkalmazni kell a precíziós és digitális eszközöket, valamint át kell térni az adatalapú döntéshozásra.

A Digitális Agrárakadémia programban a szakemberek összegyűjtötték a mezőgazdasági termelésre vonatkozó legfontosabb tudáselemeket a digitális megoldások alkalmazásához. Elkészült és a www.digitalisagrarakadema.hu oldalon elérhető 30 tananyag, melyek a tudásbázist és a közszolgáltatás területén elérhető digitális szolgáltatások adatbázisát képezik.

A 2021-ben kiválasztott 20 Digitális bemutató gazdaságban az érdeklődő gazdák több szakmai előadás között a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzésein vettek részt, ahol működés közben ismerhették meg a digitális megoldásokat, eszközöket és alkalmazásokat. A gazdaságok vezetői elmondták saját tapasztalataikat és javaslataikat, illetve lehetőség volt személyes tapasztalatcserére is.

Bővül a Digitális bemutató gazdaságok köre

Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusán köszönte meg a gazdák együttműködését:

Nagyon örülök, hogy sikerült megvalósítani ezt az együttműködést. A MATE 1,5 éve jött létre ebben a formájában, amikor egy nagyfokú integráció részeként hoztunk létre olyan agrárfelsőoktatási intézményrendszert, amire korábban itthon nem volt példa. Az egységesítés és az arra való törekvés azért volt szükséges, mert az egész európai felsőoktatási térben évekkel ezelőtt elkezdődött egy olyan integráció, amely erős, központosított intézményeket hozott létre. Olyan mértékű az agrárium fejlődése, amire korábban soha, a történelem folyamán nem volt példa. Az elmúlt 10 évben nagyobb fejlesztések voltak, mint a megelőző 100 évben összesen. Abban, hogy az elmúlt időszakban ilyen léptékű a fejlődés, nagy szerepe van annak, hogy megjelent az agrártudományokban az informatika, betört a digitalizáció, űrtechnológiákat is alkalmazunk. Új szakterületek támogatják és segítik az agráriumban a gyakorlati megvalósulást, ez új lendületet hoz az ágazatnak. A fejlesztés folyamatos, a következő időszakban részben a jövő generáció feladata lesz, hogy tovább javítson a magyar mezőgazdaság technológiáin. Erre fel kell készülni – mondta.

A Digitális Agrárakadémia négytagú konzorciumának vezetését vállalva a MATE részéről azt terveztük, hogy az ismeretek átadását, a mezőgazdasági tudást, amelyet nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szinten is össze tudunk kapcsolni, támogatjuk. Azt, ami a magyar agráriumot a gyakorlatban is előre tudja vinni. Ez pedig nemcsak a fiatalokat, hanem azokat is érinti, akiknek szintén meg kell küzdeniük azzal a feladattal, hogy folyamatosan tanulva, magukat képezve tanuljanak meg alkalmazkodni a modern mezőgazdaság kihívásaihoz, nap, mint nap. Magyarországon egy 400 ezres szakemberközösség van, akikkel számolunk, akikre számítunk ezeken a területeken, akiknek az ismereteket összefogva, koordináltan átadhatjuk.

Ez a gazdálkodókon kívül például az élelmiszergazdaság szakembereinek, a gépforgalmazásban, az inputanyag-kereskedelemben szereplőknek, gyakorlatilag mindenkinek, aki a mezőgazdaságban éli a mindennapjait, hasznos. Továbbá felvállalt küldetésünk és feladatunk, hogy ne álljunk meg a mai országhatárokon belül, hanem az egész Kárpát-medence, mint földrajzi térség lakosai számára adjuk meg a támogatást magyar nyelvű szakmai tananyagokkal. Ez segíti a fejlődést és az előrehaladást egy nagyon gyorsan változó agráriumban. Az elmúlt időszakban 30 tananyagot készítettünk el, amelyek az alkalmazkodást segítik a hallgatóink és a gyakorló szakemberek számára is. Képzéseket indítunk és indítottunk, melyeknél természetes, hogy a munkában szövetségeseink azok a gyakorlati szakemberek, azok a gazdálkodók, akik a digitalizáció területén értek már el eredményeket és sikereket. Ők jó példájukkal hatást tudnak gyakorolni a környezetükre, ráadásul felvállalják azt a küldetést is, hogy a fiatal, vagy régóta fiatal gazdálkodókat segítik a digitális megoldásokra való átállásban.

Ehhez hoztuk létre az a Digitális Agrárakadémia Bemutató gazdaság címet, amit ma, 2022. június 27-én, ünnepélyes környezetben adunk át szántóföldi növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés kategóriában. Aki ezt a címet elnyerte, vállalta, hogy segíti és támogatja azt a munkát, ami a technológiafejlesztés területén közös küldetésünk kell, hogy legyen. Ezeket megköszönve további partnerséget ajánlok és kérek az Egyetem nevében és képviseletében. Bízunk benne, hogy rövid idő után ez mindenkinél eredményre vezet, ebben pedig mindannyian aktívan tudunk részt venni – mondta a rektor.

Varga Péter Miklós, a Digitális Agrárakadémia szakmai vezetője visszaemlékezéssel kezdte a beszédét.

Amikor 4-5 évvel ezelőtt elkezdtük tervezni a Digitális Agrárakadémia Stratégiáját, körbenéztünk és felmértük, hogy melyek a legnagyobb akadályok a technológiai megoldások elterjedése előtt a jelenlegi agráriumban. A szakképzésben, a felnőttképzésben és a felsőoktatásban is elindult az átállás, belekerülnek az anyagokba a digitális tudás új elemei. Azoknak, akik kiérdemelték a DAA Digitális bemutató gazdaság címét, segítünk bővíteni, javítani a digitális megoldások saját alkalmazásainak lehetőségeit, hogy a hatékonyabban működjön a termelés a gyakorlatban.

Úgy volt értelmes elvégezni a feladatot, hogy több utat megnézve, kutatásokban felmértük azt, hogyan érdemes átadni és terjeszteni a tudást. Részben a DAA is arról szólt, hogy megnéztük az egyes utak eredményességét. Például, ha csak az online térben mozogva tájékoztatunk, az mennyire jut el az emberekhez. Továbbá azt is, ha megosztjuk a megjelenéseket és személyes találkozókat is tartunk. A 1,5 év lezárásakor bebizonyosodott, hogy ez utóbbi a leghatékonyabb. Kiemelten fontos, hogy azokat támogassuk a tudásátadásban és a fejlődésben, akik gyakorolják az adatalapú termelést, van mit bemutatniuk a saját gazdaságukban, több éves tapasztalatuk, adatuk, eszközük és tudásuk van, amit át tudnak adni a termelőtársaknak. A jobb hatékonyság érdekében specializáltuk az ismeretbővítést. Amellett, hogy segítünk eljutni gazdáknak olyan helyekre, ahol van mit megmutatni, elvisszük és hozzátesszük az egyetemi szakmai tudást is a programokhoz. Ezeket együtt találtuk a leghatékonyabbnak közel 50 Digitális Agrárakadémia képzés szervezése után. A tématerület specialistáinak, az oktatók és a helyi gazdák, vagy szakembercsapatuk tudásának ötvözése fantasztikus fogadtatásra talált minden szereplő részéről. Meglepően jó volt, hogy a termelők beengedték a gazdatársakat és a szakembereket a gazdálkodásuk gyakorlatába és az adataikhoz, élesben megmutatva a választott, elhibázott, javított, fejlesztett, tökéletesített megoldásokat. Ezekből a példákból tud együtt fejlődni a gazdatársadalom digitális tudása. Olyan kérdésekre is válaszoltak, hogy melyik technológia mennyibe került, mennyit hozott, teljesen nyitottak voltak a vállalkozásaik belső ügyeivel kapcsolatban. A következő DAA szezonban ezt a kettős, hibrid típusú képzést szeretnénk bővíteni, hogy minél többen eljussanak a Digitális bemutató gazdaságok házigazdáihoz. Szeretnénk a határon túl is bemutató üzemeket kiválasztani, pályáztatni. Az Akadémia nevében nagyon szépen köszönjük a hozzáállást és rengeteg segítséget azoknak, akik partnereink ebben a fejlesztésben és a közös munkában, ebben vendéglátói voltak a hozzájuk szervezett szakmai gyakorlati eseményeken. Sokat segítettek ezzel azoknak, akik általuk plusz információkat kaptak. Akiknél még nem jártak csoportok, azoknak ígérjük, hogy idővel hozzájuk is megyünk. Aktívan kommunikálunk az egyik legnagyobb közösségi médium felületén, vannak kérdések és válaszok, a létrehozott kapcsolatrendszer elkezdett működni, közös folyamatok, kísérletek, munkák és megbízások jöttek létre. Ezeket folyamatosan tovább lehet fejleszteni a gazdaságokban. Szeretnénk erősíteni a kialakult hármas kapcsolatot, a gyakorlat, az egyetem és a gazdálkodók között a Digitális Agrárakadémia forrásaiból és minden más eszközzel.

A Konzorcium Tematikus versenyt hirdetett meg, lehetőséget biztosítva a gazdáknak arra, hogy sikereiket bemutassák a mezőgazdaság további szereplőinek a fejlődés érdekében.

A Digitális bemutató gazdaság díjakat Prof. Dr. Gyuricza Csaba és Varga Péter Miklós közösen adták át a megjelent partnereinknek, akiknek nagyon köszönjük a közreműködésüket.

 • Agroprodukt Zrt.
 • Agrowald Kft.
 • Arany-Mező Zrt., B-Aranykorona Kft.
 • Bugaci Aranykalász Zrt.
 • Derdák Gábor
 • Dosztál Áron György
 • Emődi MG ZRT.
 • Farkas Kft.
 • Farmlife Kft.
 • Finorak Kft.
 • Hartmann Farm Kft.
 • Havas 92 Növénytermesztő Szövetkezet
 • Lágler Richárd
 • Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport
 • Messis-Agri 2021 Kft.
 • Németh Gergely
 • Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
 • Pap és Papp Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.
 • Varga Barnabás

2022-ben Digitális Bemutató Gazdaság Díjat nyert el:

 • Gyenis Agro
 • Mangi Kft.
 • bedrock.farm Mezőgazdasági Kft.
 • KaLász Farm Kft.
 • Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft.
 • Vékey Istvánné e.v.
 • Közért+ Zrt.

Az adathasználat támogatása

A Digitális Agrárakadémia célja, hogy a mezőgazdasági üzemek minél nagyobb arányban használják a digitális megoldásokat, valamint a digitális eszközökből származó adatokat a gazdaság hatékonyságának javítása érdekében. A tudáselemek és a képzések mellett kialakítjuk a piacon elérhető digitális megoldások, eszközök, szolgáltatások és szállítók adatbázisát.

A Digitális Szolgáltatók Adatbázisába minden digitális megoldást szállító, szolgáltató vállalkozás, szervezet bekerülhet, térítésmentesen, amely vállalja az adatok feltöltését a strukturált adatbázisba. Az adatbázis folyamatosan frissül, ide kattintva bármikor lehet csatlakozni, illetve a feltöltött adatokat, információkat a vállalkozások módosíthatják. Az adatbázis mindenki számára nyilvános és elérhető lesz, mely segítséget nyújt a termelőknek a piacon elérhető szolgáltatások, eszközök és megoldások területén való eligazodásban.

Szerkesztette:
Csurja Zsolt
Gödöllői gazdász 2009
precíziós mezőgazdasági szakmérnök, Óvár 3-as csoport
Digitális Agrárakadémia, tartalomszerkesztő