Detre Miklós, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese beszélt a magyarországi agrármonitoring rendszer működéséről, és a támogatási rendszerben 2023-tól várható változásokról.

A szakembert az Agroinform munkatársa, Polgárné Sarok Edit kérdezte egy interjú keretében, ezt az anyagot szemléztük.

Hogyan halad a hazai területmegfigyelési rendszer fejlesztése, mikortól várható a bevezetése?

A területi monitoring rendszer (TMR) bevezetésére 2023-tól kezdődően kötelezik a vonatkozó közösségi szabályok az Európai Unió tagállamait. Ennek eleget téve a Közös Agrárpolitika (KAP) végrehajtásáért felelős hatóságoknak – Magyarország esetén a Magyar Államkincstárnak – be kell gyűjtenie, fel kell dolgoznia és ki kell értékelnie az Európai Űrügynökség Sentinel műholdcsaládjának releváns adatait, annak érdekében, hogy megállapíthassa: a gazdálkodók betartották-e a KAP területalapú támogatások jogosultsági feltételeit.

Műholdfelvételek segítik az adatszolgáltatás gyorsítását a mezőgazdaságban is

Terveznek-e kiegészítő szolgáltatásokat, ami a gazdáknak nyújthat tanácsadást a gazdálkodáshoz?

Kezdetben arra összpontosítunk, hogy az Európai Unió által előírt kötelezettségeknek meg tudjon felelni a támogatási rendszer magyarországi üzemeltetése a TMR bevezetésével. Hosszabb távon elképzelhető, hogy a TMR elemzés alapjául szolgáló képi állományt, illetve az abból származtatott további adatokat (például kompozit indexek értékét) elérhetővé tegyük a gazdálkodók számára, személyre szabottan, a kérelmükben megadott mezőgazdasági parcellák geometriájának megfeleltetve. Ezáltal olyan szolgáltatást tudnánk nyújtani a mezőgazdasági termelőknek, amely később képezhetné például precíziós gazdálkodási gyakorlatok alapját.

Hol érhetik el a műholdfelvételeket a gazdák?

A műholdfelvételeket a területalapú támogatási igények benyújtására szolgáló Egységes Kérelem elektronikus felületén tervezzük megjeleníteni, amelynek indulása óta van térképi megjelenítő felülete is. Ennek képi alapját a repülőgépről fényképezett ortofotók adják. Jövőre ez ki fog egészülni a Sentinel műholdfelvételekkel. Az ortofotók használatához és értelmezéséhez a kérelmezők már hozzászoktak; most arra bátorítjuk őket, hogy az ortofotók megtekintése mellett a kérelmezés során jelenítsék meg a Sentinel műholdképeket tartalmazó térképi réteget is. Bár a műholdfelvételeknek a térbeli felbontása egyelőre elmarad az ortofotó részletességétől, de a műholdképek sokkal frissebbek, aktuálisabbak. Az ortofotók ugyanis akár 2-3 évesek is lehetnek.

Milyen változások bevezetése várható a támogatások ellenőrzésében az új támogatási periódus megkezdődésével kapcsolatban?

Az egyik legfontosabb változás ezen a területen az előzőekben taglalt TMR bevezetése. Ezen kívül szót kell még ejteni a georeferált fényképek beküldésének eszközéről, amire a jövőben egyre nagyobb hangsúly kerül majd a KAP támogatások ellenőrzésekor. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Kincstár mobilGAZDA elnevezésű, okostelefonon és táblagépen működő alkalmazása lehetővé teszi a termelők számára, hogy hitelesített és georeferált fényképeket küldhessenek a Kincstár számára a támogatások alapját képező földterületeikről, állataikról, gépeikről vagy mezőgazdasági épületeikről.

Ennek segítségével elkerülhető, hogy a hatóságoknak helyszíni ellenőrzés keretében kelljen ellenőrizniük a támogatási feltételek teljesülését. Ehelyett a jövőben a Kincstár kérésére a gazdálkodó a mobilGAZDA segítségével saját maga készít képet a megvalósult projektről; az alkalmazás rögzíti a fényképkészítés helyét és irányát, majd továbbítja az adatokat a Kincstár szerverének.

A fénykép készítésének helyszínére vonatkozó adatok alapján a Kincstárban meg tudunk győződni arról, hogy a kép valóban a termelő telephelyén vagy földterületén készült. A kép alapján pedig arról bizonyosodhatunk meg, eleget tettek-e a támogatás jogosultsági feltételeinek. Így a hangsúly a hosszadalmas és költséges helyszíni ellenőrzésekről eltolódhat a fénykép-kiértékelés irányába.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kincstár kérésére történő fényképkészítés egyelőre a gazdálkodók számára nem kötelező. Amennyiben nem készítik el a képet, akkor sem kell negatív jogkövetkezménnyel számolniuk. 2025-től kezdődően viszont – az Európai Bizottság vonatkozó jogszabálya alapján – a fotókészítés kötelező lesz, ha a gazdálkodó ennek nem tesz eleget, akkor támogatási igényét jogosulatlanként kell kezelni.

Szintén fontos megemlíteni a Gazdálkodási Napló vezetésével kapcsolatos változásokat. A dokumentumot eddig a termelőknek jellemzően papír alapon kellett vezetniük, legfeljebb a napló adattartalmának egy részét kellett utólag, elektronikusan feltölteniük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapjára. 2023. január 1-től a naplót teljes egészében, naprakészen, elektronikusan kell vezetni a NÉBIH által elkészített e-GN alkalmazáson keresztül, ezzel megszűnik a papír alapú naplóvezetés lehetősége.

Hatékonyabb és pontosabb lesz az ellenőrzés az agrárdigitalizáció technológiáinak használatával

Az agrár-ökológiai program bevezetése és annak ellenőrzése kapcsán mire számíthatnak a termelők? Miben tér el majd az ellenőrzés a területalapú támogatáshoz vagy az AKG támogatáshoz képest?

Az agrár-ökológiai program (AÖP) egy új, 2023-tól induló támogatási forma, amelynek értelmében a mezőgazdasági termelők egyes, ökológiai szempontból lényeges kötelezettségek megvalósítását vállalhatják földterületeiken. Ezek fejében hektáronként egységes mértékű támogatási összegre tehetnek szert. Szántók esetében vállalható például egyes növényvédő szerek használatának mellőzése, a növénytermesztés diverzifikációja, vagy a forgatás nélküli talajművelés. Gyepek esetén például egyes környezetkímélő kaszálási és legeltetési technikák használatára lehet vállalást tenni. Ültetvényekben – többek között – talajtakarás biztosításával, egyes mikrobiológiai készítmények használatával, vagy mikro-öntözési technológiák alkalmazásával lehet teljesíteni a támogatás feltételeit. Az AÖP támogatási feltételei – környezeti ambíciójukban, a gazdálkodótól megkövetelt gyakorlatok tekintetében – túlmutatnak az alapszintű területalapú támogatás feltételein. Ugyanakkor az AÖP feltételei eltérnek az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) program kötelezettségeitől, illetve abban is, hogy előbbiben a gazdálkodók egy évre vállalják különböző kötelezettségek betartását, míg az AKG-ban hosszabb távra.

Az AÖP ellenőrzésében a Kincstár támaszkodni tervez a fent bemutatott új technológiák eredményére, azaz a TMR megállapításaira, a gazdálkodók által beküldött fényképekre és az e-GN adataira is. Ezen felül természetesen hagyományos módon: adminisztratív és helyszíni ellenőrzési tevékenység formájában is vizsgálni fogjuk a feltételek teljesülését – mondta Detre Miklós.

Szerkesztette:
Csurja Zsolt
Gödöllői gazdász 2009
SZE-MÉK 2021 precíziós mezőgazdasági szakmérnök, 3-as csoport