Agrártudományi Kutatóközpont – Talajtani Intézet (ATI-TAKI)

Leírás

A talajok Magyarország természeti erőforrásainak jelentős részét képezik, ezért azok ésszerű használata, megőrzése és sokrétű funkcióinak fenntartása mind társadalmi-gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból kulcsfontosságú és állandó tudatos tevékenységet követel. A TAKI több mint 70 éve végez talajtani felfedező- és alkalmazott kutatásokat, melyekben mindvégig fontos szerepet játszott (i) az emberi életminőség javítását szolgáló, ésszerű talajhasználat megteremtésének igénye, (ii) a talaj „minőség” védelme és sokoldalú funkcióképességének fenntartása és (iii) talaj-környezet interakciók értékelése, modellezése, térképezése. A TAKI egy multi- és interdiszciplináris kutatóintézet, amely a környezet- és földtudományok, valamint az általánosabb értelemben vett agrár szakterületek (vidékfejlesztés, területi tervezés, mezőgazdasági vízgazdálkodás, etc.), illetve a környezet- és természetvédelem felé egyaránt nyitott. Az Intézet alap- és alkalmazott kutatásokat folytat, fejlesztéseket végez, valamint részt vesz tudományos és szakmai ismeretek átadásában a társadalom részére.