« Back to Glossary Index

Egy adott termőhelyi (ökoló­giai) egység vízfogyasztása, amely magában fog­lalja a felszíni párolgást, vagyis az evaporációt, valamint a vegetáció által felhasznált és kibocsá­tott transzspirációs víz együttes mennyiségét.

« Vissza