Agro Robotics Kft

Elérhetőség

Cégnév: Agro Robotics Kft

Cím: 4064 Nagyhegyes Bethlen utca 6.

Kapcsolattartó neve: Buczi Márton

Telefonszáma: +36 30 7566177

E-mail címe: info@agrorobotics.hu

Szolgáltatások köre

Szántóföldi növénytermesztés
     • Helyspecifikus technológiák
         • Menedzsment zóna lehatárolás – profit szint alapján
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatási terv készítése
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatás naplózása és mentése
         • Helyspecifikus talajművelési terv készítése
         • Helyspecifikus öntözés készítése
         • Helyspecifikus növényvédelemi terv készítése
         • Zóna lehatárolás talajtulajdonságok alapján
         • Digitális domborzati modell készítése
     • Távérzékelési technológiák
         • LIDAR felvétel készítése és elemzése
         • Munkadrón alkalmazása (permetezés)
         • Drón repülés kivitelezés
         • Hiperspektrális felvétel készítése
         • Hiperspektrális felvétel készítése és elemzése
         • LIDAR felvétel készítése
         • Multispektrális felvétel készítése és elemzése
         • Monitoring drón alkalmazása
         • Multispektrális felvétel készítése
         • Műholdfelvételek elemzése
         • Drón repülés tervezés
     • Adattovábbítás módja
         • felhő rendszeren keresztül
         • online (applikáció)
         • adathordozón (pendrive)
         • email
     • Talajjal kapcsolatos szolgáltatások
         • Precíziós talajmintavételi terv készítése
         • Laboratóriumi talajvizsgálat
         • Talaj szkennelés
         • Helyspecifikus tápanyag-kijuttatási térkép készítése
         • Helyspecifikus talajtérkép készítése
     • Helyspecifikus melioráció tervezése és kivtelezése
     • Hozam meghatározás
         • Hozam térképezés egyéb módszerrel
         • Hozamtérképezés – kombinált módszerrel (kombájn adatok+távérzékelt adatok)
     • Időzített munkaműveleti ajánlások szolgáltatása
         • Időzített öntözés
     • Szolgáltatási díj
         • egyszeri díj/műveletenként
         • ingyenes
         • éves díj
         • egyedi díjszabás
     • Adat validálás
         • a gazdálkodó megfigyelései rögzíthetők a rendszerbe
         • a rendszerbe érkező adatok validálása megtörténik
     • Adat továbbadás és felhasználás módja
         • adatfelhasználás engedélyezése 3. fél számára anonin módon a tulajdonos beleegyezésével
         • adattulajdonos beleegyezésével adat tulajdonról lemondás
         • adatfelhasználás anonin módon a talulajdonos beleegyezésével, csak trendek meghatározásához és megosztásához adott rendszeren belül
         • az adattulajdonos a gazdálkodó marad
     • Smart rendszerek
         • Teljes menedzsment rendszer a gazdaság egészére
         • Menedzsment rendszer teljes gazdálkodási tevékenységre
         • Menedzsment rendszer növényekre
     • Rendszer kompatibilitás
         • Nyílt rendszer – több rendszerből származó adatok integrálása legtöbb esetben megvalósul

Kertészet: szántóföldi zöldség-gyümölcs
     • Intenzív szántóföldi kertészet (zöldség-gyümölcs)
         • Változtatott intenzitású öntözés
         • UAV technológián alapuló hozamtérképezés
         • Hozamtérkép – betakarításkor
         • Tápanyagellátottság mérése
         • Helyspecifikus öntözés
         • Növénynövekedés szimuláció
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatás (VRA)
         • Helyspecifikus vetés – vetőgép szenzorral
     • Időzített munkaműveleti ajánlások szolgáltatása
         • Időzített öntözés
     • Hozam meghatározás
         • Hozamtérképezés – kombinált módszerrel (kombájn adatok+távérzékelt adatok)
         • Hozam térképezés egyéb módszerrel
     • Helyspecifikus technológiák
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatás naplózása és mentése
         • Helyspecifikus növényvédelemi terv készítése
         • Menedzsment zóna lehatárolás – profit szint alapján
         • Helyspecifikus öntözés készítése
         • Zóna lehatárolás talajtulajdonságok alapján
         • Helyspecifikus talajművelési terv készítése
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatási terv készítése
         • Digitális domborzati modell készítése
     • Szolgáltatási díj
         • egyszeri díj/műveletenként
         • egyedi díjszabás
         • éves díj
         • ingyenes
     • Helyspecifikus melioráció tervezése és kivitelezése
     • Smart rendszerek
         • Menedzsment rendszer teljes gazdálkodási tevékenységre
         • Menedzsment rendszer növényekre
         • Teljes menedzsment rendszer a gazdaság egészére
     • Talajjal kapcsolatos szolgáltatások
         • Laboratóriumi talajvizsgálat
         • Precíziós talajmintavételi terv készítése
         • Talaj szkennelés
         • Helyspecifikus tápanyag-kijuttatási térkép készítése
         • Helyspecifikus talajtérkép készítése
     • Távérzékelési technológiák
         • LIDAR felvétel készítése és elemzése
         • LIDAR felvétel készítése
         • Hiperspektrális felvétel készítése
         • Monitoring drón alkalmazása
         • Műholdfelvételek elemzése
         • Multispektrális felvétel készítése
         • Hiperspektrális felvétel készítése és elemzése
         • Multispektrális felvétel készítése és elemzése
         • Munkadrón alkalmazása (permetezés)
         • Drón repülés kivitelezés
         • Drón repülés tervezés
     • Rendszer kompatibilitás
         • Nyílt rendszer – több rendszerből származó adatok integrálása legtöbb esetben megvalósul
     • Adattovábbítás módja
         • online (applikáció)
         • adathordozón (pendrive)
         • felhő rendszeren keresztül
         • email
     • Adat továbbadás és felhasználás módja
         • adattulajdonos beleegyezésével adat tulajdonról lemondás
         • az adattulajdonos a gazdálkodó marad
         • adatfelhasználás engedélyezése 3. fél számára anonin módon a tulajdonos beleegyezésével
     • Adat validálás
         • a rendszerbe érkező adatok validálása megtörténik
         • a gazdálkodó megfigyelései rögzíthetők a rendszerbe

Kertészet: gyümölcs ültetvény, szőlő termesztés
     • Hozam meghatározás
         • Hozam térképezés egyéb módszerrel
         • Hozamtérképezés – kombinált módszerrel (kombájn adatok+távérzékelt adatok)
     • Adat validálás
         • a gazdálkodó megfigyelései rögzíthetők a rendszerbe
         • a rendszerbe érkező adatok validálása megtörténik
     • Helyspecifikus melioráció tervezése és kivtelezése
     • Talajjal kapcsolatos szolgáltatások
         • Precíziós talajmintavételi terv készítése
         • Talaj szkennelés
         • Laboratóriumi talajvizsgálat
         • Helyspecifikus tápanyag-kijuttatási térkép készítése
         • Helyspecifikus talajtérkép készítése
     • Adat továbbadás és felhasználás módja
         • adatfelhasználás engedélyezése 3. fél számára anonin módon a tulajdonos beleegyezésével
         • adattulajdonos beleegyezésével adat tulajdonról lemondás
         • az adattulajdonos a gazdálkodó marad
     • Rendszer kompatibilitás
         • Nyílt rendszer – több rendszerből származó adatok integrálása legtöbb esetben megvalósul
     • Helyspecifikus technológiák
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatás naplózása és mentése
         • Helyspecifikus öntözés készítése
         • Zóna lehatárolás talajtulajdonságok alapján
         • Helyspecifikus növényvédelemi terv készítése
         • Helyspecifikus talajművelési terv készítése
         • Digitális domborzati modell készítése
         • Menedzsment zóna lehatárolás – profit szint alapján
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatási terv készítése
     • Adattovábbítás módja
         • email
         • online (applikáció)
         • adathorzdozón (pendrive)
         • felhő rendszeren keresztül
     • Smart rendszerek
         • Menedzsment rendszer növényekre
         • Teljes menedzsment rendszer a gazdaság egészére
         • Menedzsment rendszer teljes gazdálkodási tevékenységre
     • Ültetvény telepítés és gondozás
         • Mikroklimatikus térképezés.
         • A termés minőségi paramétereinek meghatározása digitlális technológiával
         • Növény víz stressz meghatározás digitális technológiával
         • Ültetvényen belül növekedési ütem alapján zóna lehatárolás
         • Termés-mennyiség és -minőség térbeli eloszlásának térképezése
         • Levél klorofill tartalom meghatározása
         • Termésbetakarítás hozambecslés alapján részben robotalizált módon
         • Öntözés időzítése (növények vízhiányos állapotának detektálásával)
         • Hőmérséklet, relatív páratartalom monitorozása a lombozatban.
         • Telepítésre optimális területlehatárolás
         • Talajadottságoknak megfelelően szakaszolható öntözőrendszer
         • Összehasonlító kísérletek.
     • Időzített munkaműveleti ajánlások szolgáltatása
         • Időzített öntözés
     • Távérzékelési technológiák
         • Drón repülés tervezés
         • Multispektrális felvétel készítése és elemzése
         • Munkadrón alkalmazása (permetezés)
         • Hiperspektrális felvétel készítése
         • Hiperspektrális felvétel készítése és elemzése
         • Multispektrális felvétel készítése
         • Műholdfelvételek elemzése
         • Drón repülés kivitelezés
         • Monitoring drón alkalmazása
         • LIDAR felvétel készítése
         • LIDAR felvétel készítése és elemzése
     • Szolgáltatási díj
         • éves díj
         • ingyenes
         • egyedi díjszabás
         • egyszeri díj/műveletenként