Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer (DKTIR)

A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer az 1:25.000-es méretarányú Kreybig-féle Átnézetes Talajismereti Térképsorozat – a mindmáig egyetlen, az országot teljes egészében lefedő ilyen jellegű nagyléptékű térképsorozat – térinformatikai adaptációja és reambulációja alapján létrejövő, a mai kor követelményeit kielégítő, korszerű, dinamikus térinformatikai rendszer. A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer alkalmas a települések, illetve nagygazdaságok földhasználattal kapcsolatos döntéseinek támogatására, illetve regionális-térségi szintű terület- hasznosítási és fejlesztési programok megvalósítására. Az adatbázis 2010-ben elérte az országos feldolgozottsági fokot, folyamatosan frissül. Az ország bármely kiválasztott (főként agrár hasznosítású) területére térségi szintű talajfolt- és talajszelvény alapú adatbázis építését vállalják, és azzal térbeli elemzéseket végeznek.

Nyelv:

magyar

Hozzáférés:

szolgáltatási díj ellenében használható

Tématerület:

Térképi szolgáltatások