Olyan mértékű az agrárium fejlődése, amire korábban soha, a történelem folyamán nem volt példa. Az elmúlt 10 évben nagyobb fejlesztések voltak, mint a megelőző 100 évben összesen. Abban, hogy az elmúlt időszakban ilyen léptékű a fejlődés, nagy szerepe van annak, hogy megjelent az agrártudományokban az informatika, betört a digitalizáció. Új szakterületek támogatják és segítik az agráriumban a gyakorlati megvalósulást, ez pedig új lendületet hoz az ágazatnak. A fejlesztés folyamatos, a következő időszakban részben a jövő generáció feladata lesz, hogy tovább javítson a magyar mezőgazdaság technológiáin. Erre fel kell készülni.

A magyar kormány jelentős forrásokkal támogatja a mezőgazdaság modernizációját, így a digitális technológiai fejlesztését is. Az ágazatban van helye a további hatékonyságnövelésnek, valamint a környezeti és gazdasági változások is komoly kihívásokat támasztanak a termelők felé. Egyre magasabb inputanyag árakkal, egyre nehezebb időjárási viszonyok között kell megtermelniük az elegendő és egészséges élelmiszert és a működésükhöz szükséges jövedelmet.

A kihívásokhoz az eszközök önmagukban nem elegendők. Azokon felül a magyar mezőgazdaság sikerének záloga a gazda, aki az eszközök mögött áll. A precíziós eszközök, drónok, szenzorok, felhő szolgáltatások is csak akkor fognak jól működni, ha a velük dolgozó érti a használatukat, az eszközök segítik a gazdát a döntéseiben és azok végrehajtásában.

A digitális agrártudást birtokló és gyakorló gazdákra van szükség

A digitális mezőgazdaság digitálisan felkészült embereket kíván. Az eszközök és alkalmazások használata, az automatizált folyamatok üzemeltetése és a robotok felhasználása új kompetenciákat igényel. A fizikai munkavégzés helyett a digitálisan olvasni és írni tudó gazdákra van szükség.

A termelők digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében, a kormány Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának elfogadásával 2019-ben döntött a Digitális Agrárakadémia létrehozásáról. Tette ezt azzal a céllal, hogy a digitális technológia megismerésének, kipróbálásának és a szükséges alapismeretek megszerzésének lehetőségét a mezőgazdasági termelők és az agrárgazdaság más szereplői számára is biztosítsa.

A Digitális Agrárakadémia intézkedés biztosítja a szükséges ismeretterjesztés, az alapismeretek és a digitális eszközök, alkalmazások használatához szükséges tudatos gondolkodás és alapkészségek megszerzését. A DAA ismeretterjesztő tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy az ágazat szereplői tudatosan alkalmazzák a digitális technológiát, termelési és üzem szinten emelkedjen a jövedelem és a profit. A Digitális Agrárakadémia Programban a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban mutatja be a legfontosabb tudáselemeket a digitális megoldások alkalmazásához.

Adatok, tananyagok és tudás

Ezért elkészült és online elérhető több mint 30 tananyag, továbbá elkészült a tudásbázis és a közszolgáltatás területén elérhető digitális szolgáltatások adatbázisa.

A kutatási, a fejlesztési és az innovációs folyamat talán legnehezebb szakasza az új innovatív technológiák bevezetése az ágazatban. A mezőgazdaság 4.0 átalakítja a termelés, a gazdaságirányítás és az élelmiszer termékpályák döntéshozási lehetőségeit, szempontjait és folyamatait.

A tananyagok, a kiállítások és a tudásbázisok sokat segítenek, de a megalapozott döntéshez leginkább egy működő jó megoldás és a hozzá kapcsolódó tapasztalat nyújt támogatást. A tapasztalatok alapján a digitális megoldások megismerése a gyakorlatban, működés közben a leghatékonyabb.

Ennek érdekében a Digitális Agrárakadémia programjában a 2021-ben kiválasztott Digitális bemutató gazdaságokban megtartottuk a képzéseket, ahol a gazdák működés közben ismerhették meg a digitális megoldásokat, eszközöket és alkalmazásokat. A gazdaságok vezetői elmondták saját tapasztalataikat és javaslataikat. Lehetőség volt kérdésekre és tapasztalatcserére is.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Digitális Agrárakadémiát megvalósító Konzorcium újabb digitális bemutató gazdaságok kiválasztását célozta meg. A Digitális Agrárakadémia szakmai bizottsága a digitális bemutató gazdaságoknak tematikus versenyt hirdetett meg, lehetőséget biztosítva ezáltal a gazdaságoknak arra, hogy sikereiket és tapasztalataikat bemutathassák.

A Konzorcium megalapította a Digitális Bemutató Gazdaság Díjat, kidolgozta a Díj odaítéléséhez szükséges minősítési rendszert. A digitális megoldásokat alkalmazó gazdaságoknak lehetőségük volt pályázni a díj elnyerésére, amelyet a Digitális Agrárakadémia portálon közzétett jelentkezési sablon kitöltésével tehettek meg. A pályázók 3 kategóriában: a szántóföldi növénytermesztés, a kertészet és az állattenyésztés területen pályázhattak.

A Konzorcium által felkért szakmai bizottság értékelte a benyújtott pályázatokat és javaslatot tett a Díj odaítélésére. A szakmai bizottság a beérkezett pályázatokat online szavazással bírálta el és terjesztette elő a Konzorcium tagjai részére. A Díj odaítéléséről a döntést a Konzorcium tagjai hozták meg.

A pályázat nyertesei a Digitális Agrárakadémia „Digitális Bemutató Gazdaság” címet nyerték el, amellyel vállalták, hogy az agrárdigitalizáció bemutatásában aktív szerepet töltenek be.

Továbblépés a fejlődni kívánó gazdálkodóknak

A Digitális Agrárakadémia projekt nem ért véget a díjátadóval. Azoknak, akik tovább szeretnének lépni, fejlesztenének, megnéznék az adatalapú technológiákat működés közben, javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Digitális bemutató gazdaságok képviselőivel. Egyeztessenek, beszéljenek, cseréljenek tapasztalatot, valamint előzetes megbeszélés alapján látogassanak el hozzájuk, hogy működés közben tudják bővíteni a tudásukat! A részt vevő gazdaságokat ide kattintva lehet elérni:

https://www.digitalisagrarakademia.hu/digitalis-bemutato-gazdasagok/