A Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület 2021-ben hozta létre a Agrárgazdaság Digitalizációjáért Díjat az agrárgazdaság digitalizációját oktatási, kutatási, innovációs, illetve közpolitikai területen végzett kiemelkedő munkájával támogató személyek elismerése céljából.

A Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület tagjai és tagszervezetei számára fontos, hogy a digitalizáció elterjedésében kiemelkedő eredményt elérő személyek munkáját elismerjék, szerepüket megismerhesse a szakmai közösség, illetve a nyilvánosság. Az egyesület a közösségi elismeréssel ösztönözni kívánja a célcsoportot a digitalizáció támogatására.

Az Agrárgazdaság Digitalizációjáért Díj a PREGA Konferencia és a Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület között együttműködési megállapodás alapján minden évben a rendezvény plenáris részének zárásaként adták át.

A Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület 2023-ban Agrárgazdaság Digitalizációjáért Díjat adományoz a digitalizáció elterjedésében kiemelkedő eredményt elérő következő személyeknek:

Balogh Sándor, Balogh Farm Tépe Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., ügyvezető

A Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület Agrárgazdaság Digitalizációjáért Díjat adományoz Balogh Sándor részére az új technológiák kipróbálásában és bevezetésében, valamint a digitális technológiák bemutatásában végzett innovációs tevékenységéért.

Balogh Sándor a precíziós gazdálkodás és az agrárdigitalizáció elkötelezett híve. A Hajdú-Bihar vármegyei, tépei Balogh család 1973-ban kezdte a gazdálkodást baromfikeltetéssel. Jelenleg mintegy 800 hektár területen folytat intenzív növénytermesztést. A gazdaság 2010-ben kezdte el precíziós gazdálkodás kiépítését, mára a precíziós gazdálkodásra teljesen alkalmas gépparkkal rendelkezik, amellyel a környékbeli gazdaságoknak is szolgáltat. Innovatív vállalkozás, szívesen kísérletez, majd az eredmények ismeretében vezet be a termelésbe új technológiákat a fenntarthatóságot, a hatékonyságot és a jövedelmezőséget szem előtt tartva. A Balogh Farm a Digitális Agrárakadémia bemutató gazdasága, valamint mintafarmként jelentős szerepet vállalt az egyik legnagyobb hazai agrárintegrátor digitális megoldásainak fejlesztésében.

Balról Dr. Mikus Gábor, a Lechner Tudásközpont Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság Távérzékelési Főosztályának vezetője, középen Balogh Sándor, a Balogh Farm Tépe Kft. ügyvezetője és Becze István, Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, elnök

Becze István, Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, elnök

A Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület Agrárgazdaság Digitalizációjáért Díjat adományoz Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke, Hargita megye megyei tanácsosa részére az erdélyi agrárgazdaság digitalizációjának fejlesztésében, a gazdák felkészítésében, oktatásában végzett munkája elismeréseként.

Becze István a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökeként kiemelt prioritásként kezeli a digitális megoldások alkalmazását a termelésben, a feldolgozásban és a termékpályákon. Az Egyesület fő tevékenységi céljai között szerepel a vidéki emberek gazdasági fejlődésének elősegítése, a helyi adottságok kihasználása, egyesületi és szövetkezeti tejbegyűjtő központok létesítése, továbbá kis tejfeldolgozó műhelyek létrehozása.

Az Egyesület bekapcsolódott a Digitális Agrárakadémia tevékenységébe. 2021-ben és 2022-ben több mint 20 képzést szerveztek Erdélyben, több min 500 termelő részvételével.

Dr. Mikus Gábor, Lechner Tudásközpont, Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság, Távérzékelési Főosztály, főosztályvezető

A Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület Agrárgazdaság Digitalizációjáért Díjat adományoz Dr. Mikus Gábornak a Lechner Tudásközpont, Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság Távérzékelési főosztály, főosztályvezetője részére, a távérzékelési adatok agrárgazdaságban történő felhasználási lehetőségének fejlesztése terén végezett szakmai tevékenységének elismeréseként.

Dr. Mikus Gábor a FÖMI, később Lechner Tudásközpont munkatársaként évtizedek óta részt vesz a távérzékelési adatok, a műholdfelvételek, az ortofotók, a drónfelvételek felhasználási és értékelési rendszereinek fejlesztésében, kiemelten a Földmegfigyelési Operatív Központ létrehozásában. A Földmegfigyelési Operatív Központ által kezelt űrfelvételek a www.e-fold.gov.hu oldalon nyílt adatként érhetők el. A távérzékelési adatok több szakrendszerben kerülnek feldolgozásra, ilyen az erdészet, a vízügy, a tűzbiztonság, illetve a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer. A földfelszín monitorozása közvetlenül hozzájárult például az aszálykárok azonosításában, új módszertanon alapuló növényállapottérképezési rendszer fejlesztéséhez. Dr. Mikus Gábor oktatóként rész vesz a távérzékelési adatok felhasználását támogató képzésekben és szakmai tudásával támogatta Magyarországi Digitális Agrárstratégiájának elkészítését.

 

 

Az előző évek díjazottjai

2021. évi díjazottak

Jakab István, MAGOSZ elnöke, Magyar Országgyűlés alelnöke

Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke részére a magyar agrárgazdaság digitalizációjának fejlesztésében, és Magyarország Digitális Agrárstratégiájának kidolgozásában végzett munkájának elismeréseként

dr. Gál András Levente, Digitális Jólét Program szakmai vezetője

Dr. Gál András Levente a Digitális Jólét Program szakmai vezetője részére a magyar agrárgazdaság digitalizációjának fejlesztésében, és Magyarország Digitális Agrárstratégiájának kidolgozásában végzett munkájának elismeréseként

Farkas László, zimányi Farkas Kft. tulajdonosa

Farkas László a részére a gazdaságában a digitális megoldások élenjáró alkalmazása, valamint annak széles körben történő elkötelezett megismertetése terén végzett munkájának elismeréseként

 

2022. évi díjazottak

Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára

Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára részére a magyar agrárgazdaság digitalizációjának fejlesztésében, és Magyarország Digitális Agrárstratégiájának kidolgozásában végzett munkájának elismeréseként.

Börcsök András, a bugaci Aranykalász Zrt. vezérigazgatója

Börcsök Andrásnak, a bugaci Aranykalász Zrt. vezérigazgatója részére a precízió technológia és az adat alapú mezőgazdaság elterjesztése terén végezett tevékenysége elismeréseként.

Szabadhegy Kristóf, agrárvállalkozó, mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. igazgatóságának elnöke, KEVE Zrt vezérigazgatója

Szabadhegy Kristóf, agrárvállalkozó, mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. igazgatóságának elnöke, KEVE Zrt vezérigazgatója részére a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. digitális mintagazdasággá való fejlesztése terén végzett munkájának elismeréseként.

Szerkesztette:
Csurja Zsolt
Gödöllői gazdász 2009
Óvári precíziós mezőgazdasági szakmérnök 2021, 3-as csoport