Morvanövénydoki Kft

Elérhetőség

Cégnév: Morvanövénydoki Kft

Cím: 6000 Kecskemét Nagyváradi utca 7.

Kapcsolattartó neve: Morva Tamás

Telefonszáma: +36 30 9457378

E-mail címe: morva@morvanovenydoki.com

Szolgáltatások köre

Szántóföldi növénytermesztés
     • Helyspecifikus technológiák
         • Menedzsment zóna lehatárolás – profit szint alapján
         • Zóna lehatárolás talajtulajdonságok alapján
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatási terv készítése
         • Helyspecifikus tápanyagkijuttatás naplózása és mentése
         • Helyspecifikus talajművelési terv készítése
         • Helyspecifikus öntözés készítése
         • Helyspecifikus növényvédelemi terv készítése
         • Digitális domborzati modell készítése
     • Helyspecifikus melioráció tervezése és kivtelezése
     • Helymeghatározás
         • Automata kormányzás
         • RTK jel
         • Visszatérő jelpontosság
         • Párhuzamos nyomkövetés (2-2,5 cm)
         • Navigáció
         • GPS jel
     • Hozam meghatározás
         • Hozamtérképezés – kombájn
         • Hozam térképezés egyéb módszerrel
         • Hozamtérképezés – kombinált módszerrel (kombájn adatok+távérzékelt adatok)
         • Hozamtréképezés – műholdas adatok alapján
     • Szolgáltatási díj
         • egyszeri díj/műveletenként
         • egyszeri díj + havi szolgáltatási díj
         • egyedi díjszabás
         • éves díj
         • havi díj
     • Talajjal kapcsolatos szolgáltatások
         • Helyspecifikus talajtérkép készítése
         • Precíziós talajmintavételi terv készítése
         • Talaj szkennelés
         • Laboratóriumi talajvizsgálat
         • Helyspecifikus tápanyag-kijuttatási térkép készítése
     • Rendszer kompatibilitás
         • Zárt rendszer – más szolgáltatótótl származó adatok korlátozottan preferáltak
         • Zárt rendszer – más szolgáltatótól származó adatok nem preferáltak
         • Nyílt rendszer – több rendszerből származó adatok integrálása legtöbb esetben megvalósul
     • Távérzékelési technológiák
         • Hiperspektrális felvétel készítése
         • Drón repülés tervezés
         • Monitoring drón alkalmazása
         • Műholdfelvételek elemzése
         • Multispektrális felvétel készítése
         • Multispektrális felvétel készítése és elemzése
         • Hiperspektrális felvétel készítése és elemzése
         • Drón repülés kivitelezés
     • Adattovábbítás módja
         • email
         • online (applikáció)
         • felhő rendszeren keresztül
         • adathordozón (pendrive)
     • Adat validálás
         • a rendszerbe érkező adatok validálása megtörténik
         • a gazdálkodó megfigyelései rögzíthetők a rendszerbe
     • Adat továbbadás és felhasználás módja
         • az adattulajdonos a gazdálkodó marad